Kanallar

Kanallar

Koleksiyon Mağazaları

Koleksiyon için teşhir ve sergileme, ziyaretçilerle markanın ruhu arasında iletişim kurmayı sağlayan doğrudan bir araç olarak farklı bir anlam ifade eder. Ana tema, Koleksiyon ürünlerinin hayata geçirilmesini sağlayan yaratıcı sürecin aşamalarını sunmaktır.

Moda olan “izm”lerin çerçevesinde kalmaya yönelik stilistik bir hevesten ziyade modern algı düzeyinde sergileme ve teşhir süreci, temanın temel eğerlerini oluşturur. Ayrıntıların, boyutların ve teknik bilgilerin masif veya pencereli duvarlara yansıtılması, teşhirin tematik dokusunun yalnızca bir bölümüdür.

Yeni teşhir alanları geliştirirken diğer bir önemli fikir, nesne ve mekan arasındaki ilişkiyi her yeni teşhir alanında yeniden yaratmaya çalışmaktır. Bu açıdan her yeni mağaza yeni bir maceradır ve diğer mevcut mağazalarla yalnızca marka ruhunun ana teması açısından bağlantılıdır. Mevcut formülleri her yeni mağazada tekrarlamak yerine burada amaçlanan, gerçekleştirilen her projede yeni algı biçimleri sunmaktır. Nihai hedef, her bireyin kendi mekanını yaratmak için ilham alabileceği nötr bir tasarım dili yaratmaktır.