Geleceği okumaya dair bir yolculuk...

Kuzey ve Güney yıldız haritaları; gizem, büyü, fal, dilek... Mağara resimlerine, şaman simgelere ve minyatürlere yapılan bir gezinti. Ortak hafızanın çizgilerinden, renklerinden esinlenmeler... Geleceği okumaya dair bir yolculuk... Tuhaf, ayrıksı şeylere duyulan arzu... Varlık-yokluk arayışı, hayale davet...

İnsanın hikayesinde büyük kırılımı oluşturan yazı ve çizinin keşfi, kıta Avrupası'ndan iki bin yıl önce Anadolu coğrafyasına nasip oldu. Bir sahafta bulunan 1732 yılına ait İbrahim Müteferrika baskısı, Cihannüma Kitabı Boyut Yayıncılık tarafından tekrar yayın hayatımıza kazandırıldı. 360 yıllık bir öyküye sahip olan Cihannüma'daki Kuzey ve Güney yıldız haritaları, Dervish İrismano çay bardaklarında yorumlandı. Günlük hayatımıza kültür ve sanat geçmişimizin güzel bir anısı olarak aktarılan bu desen, gizem, büyü, fal, dileklere dair hayal gücünün serüvenci ögelerini, ortak hafızamızın çizgileriyle yorumlamaktadır. İrismano çay bardakları bu desen ile kültürümüzde yerleşik çay ritüeline zarafet katıyor. Çayın tadını kültürümüzle harmanlıyor. Varlık-yokluk arayışını sorguluyor ve geleceği okumaya dair bir yolculuğa davet ediyor.