Yaşam alanlarını tamamlayan bir stil...

Studio Kairos tasarımı Sole; tek ve biricik anlamını taşıyan bir sallanır koltuktur. Her kişiye özel, her birey için biricik olan yaşam alanlarını tamamlayacak bir stilin izlerini taşır. Özgün mekanizmalı ayaklarıyla hem dönebilme hem de sallanma özelliğine sahiptir. Böylece bulunduğu mekana dokusuyla sıcaklık, özel mekanizmasıyla da hareket katmayı amaçlar. Yüksek ve alçak sırtlı iki farklı modele sahiptir.