KENDİNİ KURGULAYAN ÇALIŞMA ALANI

Finanstan eğitime kadar çok sayıda sektöre özel, yarının çalışma kültürünü şekillendirecek tasarımlar sunan Koleksiyon, yeni teması olan ‘Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı’ teması altında kültür ve kimliği yeni bir ışıkta okuyor, içinde yaşadığımız çağın dilini anlamaya yönelik yaklaşımlardan yola çıkıyor. Yeni yapının kuramsal farklarıyla birlikte tasarım, mimari, sanat ve edebiyat gibi dönemin tüm ifadelerini bu doğrultuda ele alıyor. Çalışma alanları ve kurgularındaki esnekliklerin geldiği noktaları, tasarımın farklı sanat disiplinleriyle olan etkileşimini birey, zaman ve mekan düzleminde irdeliyor. Çalışma ortamlarının kurgusunu bir dekorasyon unsuru olmanın ötesine taşıyıp; bir çağı anlama gayreti olarak değerlendirmek, alışılmışın dışında sorular sormak ve disiplinler arası yeni diyaloglar başlatmayı hedefliyor.

Tasarımların arkasında yatan fikir modern çalışma alanlarına dair yeni yaklaşımlar oluşturma amacı taşırken, tüm alıcıları iş birliği halinde ilerleyecek çözüm sürecinde aktif bir katılımcı olmaya davet ediyor. Koleksiyon ortaklaşa bir yaratım yöntemi öneren ‘Self-Organised Workplace / Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı’ teması altında çalışma alanında insan zihni ve bedenine dair daha önce sorgulanmamış alanlara dair sorular soruyor.

Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı Tasarımları: