Birden çok ünitenin bir araya getirilerek çok çeşitli kompozisyonlar yaratılmasına olanak tanır.

Çalışma alanları, ortak alanlar ve yaşam alanlarına yönelik tasarlanan ve çok sayıda farklı oturma çözümünü beraberinde getiren bir oturma sistemidir. Sırtlı ve sırtsız olmak üzere iki farklı modele sahiptir. Her iki model de tek başına ya da birçok farklı kombinasyon yaratmak amacıyla bir arada kullanılabilir. Solis’in oturma ünitesinin tek veya her iki yönünde girintili yapıya sahip tipleri birden çok ünitenin bir araya getirilerek çok çeşitli kompozisyonlar yaratılmasına olanak tanır.