Genel Kurullar

2021

İlan Metni

Bilgilendirme Dokümanı

Vekaletname

Kar Dağıtım Tablosu

Kar Dağıtım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Ücretlendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Genel Kurul İç Yönergesi

2021 Olağan GK Hazirun Cetveli 18.05.2022

2021 Yılı Olağan GK Tutanağı 18.05.2022